Mentori

Rakkaalla lapsella on monta nimeä – mentori, neuvonatantaja, sparraaja tai advisori. Henkilö on kuitenkin kokenut liike-elämän ammattilainen tai elinkeinoelämän vaikuttaja, jolta löytyy kokemusta, näkemystä sekä yhteiskunnallisten asioiden tuntemusta. Häneltä löytyy myös laaja kontaktiverkosto, jota mentoroinnissa usein hyödynnetään.

Mentori toimii yrittäjän keskustelukumppanina, sparraajana, neuvontantajana sekä ystävänä. Keskustelujen perimmäisenä tarkoituksena on siirtää mentorin kokemusperäinen tietotaito alkavan yrityksen hyödynnettäväksi ja siten edistää kohdeyrityksen liiketoimintaa.

Mentorin kanssa käytävät keskustelut luovat perustaa yrityksen kehittämistarpeiden määrittämiselle ja oikean strategian valinnalle. Luottamuksellisen suhteen vallitsessa saattaa mentorointi kehittyä tiiviimpäänkiin yhteistyöhön, jolloin mentori voi siirtyä yrityksen hallituksen jäseneksi tai jopa osakkaaksi.