Tiimiyrittäjyys pähkinänkuoressa

Yksin yrittäminen on vanhanaikaista ja tylsää, sopii vain tietylle ihmistyypille. Tiimiyrittäjyys on modernin mukavaa ja antaa paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen ja yrityksen menestymiseen. Se on yhdessä tekemistä, riskin ja vastuiden jakamista, jolloin kynnys yrityksen perustamiseen pienenee. Tiimissä yrittäminen on monin tavoin antoisampaa ja vaivattomampaa, istuu jopa palkkatyön rinnalle, ainakin yrityksen alkuvaiheessa. 

Yrityksen perustamisprosessi käsittää arvaamattoman paljon työtä ja vastuuta, mistä syystä tehtävien jako onnistuu parhaiten ryhmässä. Perustamisvaiheessa tulee jatkuvasti vastaan uusia ja erilaisia ongelmia, ja siksi ideaali tiimi kasataan erilaisen taustan omaavista henkilöistä. Tällöin tehtävät jakautuvat eri henkilöiden kesken oman tietotaidon tai kiinnostuksen mukaisesti. Tiimissä yrityksen osaamispohja laajenee, eikä kaikki tekeminen ja osaaminen ole yhden henkilön harteilla.

Sijoitettavan pääoman tai tietotaidon määrä ei tarvitse olle identtinen, vaan osakkuudet voidaan jakaa suhteessa panostukseen. Peruslähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että kaikilla tulee olla tietty omistusosuus, jotta motivaatio yrityksen kehittämiseen säilyy. Tiimiyrittäjyys soveltuu eritoten korkeasti koulutettujen ihmisten toimintamalliksi ja tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon normaalille palkkatyölle ja tarjoaa siten paremmat mahdollisuudet itsensä toteuttamiselle.