Partneri (optiosopimus)

Yhtiökokous (tai yhtiökokouksen valtuutuksella hallitus) päättää optio-oikeuden asettamisesti haluamalleen henkilölle (avaintyöntekijälle, hallituksen jäsenelle tai mentorille). Optio-oikeudesta on ilmoitettava kaupparekisteriin, jossa tulee käydä ilmi seuraavat lakisääteiset seikat;

  • Ennalta määrättyjen optio-oikeuksien enimmäismäärä
  • Henkilö(t), jolla on oikeus merkitä optio-oikeuksia
  • Optio-oikeuksien merkintäaika
  • Määrä, jolla osakepääomaa voidaan optio-oikeuksien nojalla enintään korottaa
  • Optio-oikeuksien merkintähinta tai maininta niiden maksuttomuudesta
  • Optio-oikeuden nojalla tapahtuvan osakemerkinnän aika
  • Osakkeiden nimellisarvo
  • Osakkeiden merkintähinta ja maksuaika
  • Minkälaisia oikeuksia optio-okeudet tuottavat ja minkälaisia osakkeita optio-oikeuden nojalla voidaan merkitä

 

Hyvin usein pk-yrityksen optio-ohjelmaan sisällytetään henkilökohtainen kannustinjärjestelmä, joka realisoituu henkilökohtaisten (tai yrityksen) tavoitteiden täyttyessä ja vasta tällöin kyseinen henkilö on oikeutettu merkitsemään x määrän yhtiön osakkeita ennalta sovittuun hintaan (tai maksutta). Vasta tämän jälkeen avainhenkilölle tarjottu optio-ohjelma muuttuu osakkuudeksi. Näiden optio-oikeuksien realisoituessa yhtiön osakepääoma (tai vähintääkin osakkaiden lukumäärä) kasvaa, mistä tulee tehdä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.