Käyttöehdot

Käyttöehtojen hyväksyminen

Business Fellows Oy tarjoaa virtuaalisen kohtaamispaikan, jossa alkuvaiheen yritykset ja osaavat yksityishenkilöt löytävän toisensa. Liittymällä Business Fellows palvelun käyttäjäksi hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Käsillä oleva sopimus käsittelee ”käyttäjän” ja ”palveluntarjoajan” välisiä vastuita ja velvoitteita.

Käyttäjä” tarkoittaa joko yksityishenkilöä tai yritystä tai sen edustajaa, joka luo palveluun käyttäjätunnuksen tai muuten rekisteröityy palvelun käyttäjäksi.

Palveluntarjoaja” tarkoittaa Business Fellows-verkkopalvelun omistamaa yhtiötä, Business Fellows Oy:tä.

Muita sopimuksessä määriteltävia asioita ovat ”Verkkopalvelu” ja ”Sopimuksen kolmas osapuoli”

Verkkopalvelu” tarkoittaa kaikkea sisältöä, joka on nähtävissä osoitteessa www.businessfellows.com tai osoitteen alasivuilla.

Sopimuksen kolmas osapuoli” tarkoittaa sopimuksen ulkopuolista tahoa, joka tapauksesta riippuen saattaa olla juridinen yksityishenkilö tai viranomainen.

Käyttäjän velvoitteet

Business Fellows sivustolle rekisteröityneen henkilön tulee olla vähintään 16 vuotias.

Liittyessään Business Fellows palvelun käyttäjäksi on kiellettyä luoda tunnuksia, jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Käyttäjä sitoutuu myös antamaan totuudenmukaiset tiedot Business Fellows-verkkopalveluun liittymiseen tarvittavan profiililomakkeen jokaiseen kysymyskategoriaan. Näitä tietoja tulee myös pitää ajan tasalla. Käyttäjä hyväksyy myös sen, että annetut tiedot kerätään palvelun käyttäjätietokantaan.

Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan palvelun mahdollisista väärinkäytöksistä ja tietoturvaongelmista välittömästi Business Fellows-verkkopalvelun ylläpitäjälle ([email protected]). Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelusta löytyvää aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Viime kädessä Business Fellows Oy määrittelee, mikä sen ylläpitämässä palvelussa on hyvien tapojen mukaista.

Käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä myöntää Business Fellows Oy:lle oikeuden poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelun kautta tuonut saataville. Business Fellows Oy:llä on myös oikeus käyttää palveluun luotua sisältöä oman palvelunsa markkinoinnissa. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Palvelun sisältämä materiaali - sekä käyttäjän että palveluntarjoajan luoma - on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Business Fellows Oy:lle, eikä materiaalia saa käyttää missään tarkoituksessa ilman erityistä lupaa.

Käyttäjän on kiellettyä myydä Business Fellows Oy:n palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Business Fellows Oy:n tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Jos käyttäjä ei noudata yllämainittuja ehtoja, on Business Fellows Oy:llä oikeus poistaa kaikki käyttäjää koskevat tiedot käyttäjätietokannasta ja asettaa kyseiselle käyttäjälle määräaikainen tai pysyvä käytönesto palveluun.

Business Fellows Oy:n oikeudet ja velvoitteet

Business Fellows Oy voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa Business Fellows Oy on oikeutettu poistamaan myös käyttäjän tiedot ja heidän profiilinsa kyseisen verkkopalvelun sivustolta.

Business Fellows Oy voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Business Fellows Oy:llä on oikeus ilman eri perustelua ottaa käyttöönsä tai poistaa jo rekisteröity käyttäjätunnus. Jos kyseessä ei ole sääntörikkomus, Business Fellows Oy myöntää käyttäjälle korvaavan käyttäjätunnuksen veloituksetta.

Palvelukohtaiset säännöt eivät koske Business Fellows Oy:n omaan käyttöönsä rekisteröimiä käyttäjätunnuksia.

Palveluntarjoaja luovuttaa käyttäjien yhteys- ja teletunnistetiedot kolmansille osapuolille vain käyttäjän omalla suostumukselle (hyväksytty yhteydenottopyyntö). Tämän lisäksi Business Fellows Oy:llä on oikeus luovuttaa yhteystiedot kolmansille osapuolille myös seuraavissa tilanteissa:

Business Fellows Oy ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä. Business Fellows Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjän profiili, mikäli hän on ollut käyttämättä palvelua yli 12 kk.

Tietosuoja

Business Fellows Oy noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Business Fellows Oy voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Takuu ja vastuunrajoitus

Business Fellows Oy pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Business Fellows Oy ei ole taloudellisessa vastuussa palvelun mahdollisesti virheellisestä tai häiriöisestä toiminnasta palvelun käyttäjille.

Business Fellows Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta.

Linkit ja mainokset

Business Fellows Oy ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.