Hallituksen jäsen

Osakeyhtiön korkeimman operatiivisen vastuun kantaa yhtiön hallitus. Hallitus valitsee ja nimittää toimitusjohtajan, vastaa sisäisen hallinnoinnin valvomisesta, raportoi siitä yhtiön omistajille ja tarpeen tullen myös edustaa yhtiötä.

Pk-sektorilla yhtiön hallitus on ylivoimaisesti heikoimmin hyödynnetty voimavara. Kauppakamarin teettämän hallitusbarometrin mukaan noin puolet pk-sektorin yrityksistä olivat ilman ulkopuolista hallituksenjäsentä, mikroyritysten kohdalla vastaava luku oli noin 70 prosenttia.

Nämä ulkopuoliset, omistajaperheeseen tai yrityksen johtoon kuulumattomat asiantuntijat saattavat tuoda ratkaisevan lisän yhtiön strategiseen suunnitteluun. Ulkopuolisina jäseninä he seuraavat yhtiön toimintaa hieman etäältä ja siitä syystä kykenevät tuomaan uusia näkemyksiä ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olemassa oleviin prosesseihin ja totuttuihin toimintamalleihin.

Toimivaan hallitukseen kaivataan jokaisen alan taitajia, mutta ennen kaikkea laajaa näkemystä ja uskallusta kyseenalaistaa tai jopa muuttaa yrityksen strategiaa kannattavampaan tai järkevämpään suuntaan.

Hallituksen jäsenen vastuu on huomattava. Tästä syystä hallitustyöskentelyyn on paneuduttava ja omat vastuut ja velvoitteet syytä tiedostaa.